Välj språk

Välj Språk i listan för att få hela sidan översatt till ditt språk.

Skatteverket
Läs mer om skatteavdrag för ROT-avdrag på Skatteverkets hemsida.
Rotavdrag för företag och kunder
Förteckning över tjänster
Företagare
Företagare
Konsumentverket KO
Ladda hem standardavtal från konsumentverket.
Hantverkarformuläret 09 Allmäna bestämmelser vid rep & ombyggnad
Entreprenadkontrakt ABS 09 vid ny eller tillbyggnad
Ändringar och tilläggsarbeten ABS 09
Allmänna bestämmelser Entreprenad kontrakt ABS 09


Artiklar
Producera egen el från solen

Producera egen el från solen

De flesta köper el från något av de stora elbolagen. Med solceller kan du producera miljövänlig el hemma.

I solceller omvandlas solljuset till el. Solcellen består av enEn man monterar solceller på ett villatak. tunn skiva av ett så kallat halvledarmaterial där elektroner frigörs och skapar elektrisk ström. Processen pågår så länge solcellen är belyst men upphör när ljuset försvinner. Flera seriekopplade solceller utgör en modul.

Solcellsmoduler påminner utseendemässigt om plana solfångare. Solfångaren omvandlar solljuset till värme, oftast i form av varmvatten eller varmluft, medan solcellen omvandlar solljuset till el.

Historiskt sett har merparten av de svenska solcellsanläggningarna varit privata system som inte är anslutna till elnätet. Dessa anläggningar utgör fortfarande en stor andel av marknaden. De fristående systemen finns där nätanslutningsmöjligheter saknas, såsom båtar, sommarstugor och husvagnar. Intresset för att ansluta solceller till elnätet ökar stadigt, bland annat på grund av olika stödåtgärder.

Installation med växelriktare

Växelriktaren omvandlar likström till växelström, håller cellerna vid den spänningsnivå där de ger störst effekt och fasar automatiskt in elen på nätet. Dessutom bevakar växelriktaren spänningsnivån på nätet för att säkerställa att ingen farlig spänning hamnar på utgången om det blir elavbrott på nätet.

Hur mycket el får man?

De solcellsmoduler som är vanligast på marknaden i dag har en verkningsgrad på 14 procent. Det innebär att 14 procent av solenergin som träffar solcellsmodulen omvandlas till el, resten reflekteras eller blir till värme. Ytterligare en del av energin går förlorad innan elen kan användas, vilket innebär att 12 procent av solens energi blir användbar el. Med dessa verkningsgrader ger en kvadratmeter solceller 140 watt en solig dag i Sverige.

En ny anläggning på 1 kilowatt som är placerad rakt mot söder med 30-50 graders lutning producerar i Sverige 900 kilowattimmar per år och tar upp en yta av 8 kvadratmeter. Priset för installationen kan variera mycket och har sjunkit stadigt under de senaste åren på grund av minskande priser på den globala marknaden. Priset för den producerade solelen är dock oftast högre än att köpa sin el från elbolagen.

Tänk på

Innan du sätter igång med installationen bör du kontrollera med kommunen om det krävs bygglov för att installera solceller på din fastighet. Din utrustning måste också vara godkänd för att användas i elnätet. Det elnätsbolag som fakturerar dig för nätavgifter äger elmätaren i ditt hus och elnätet fram till ditt hus - elnätsbolaget ska alltid kontaktas innan installationen påbörjas.

Det är viktigt att den elektriska utrustningen installeras på ett korrekt och säkert sätt. Den elektriska anslutningen ska göras av behörig elektriker. Läs mer om vad som är viktigt att tänka på gällande elsäkerhet hos Elsäkerhetsverket.

Stöd till solceller

Privata fastighetsägare kan söka investeringsstöd för solcellsanläggningar.

 

Länktips: Solenergi.

 
Producera din egen el

Producera din egen el

Genom egna solceller eller ett eget vindkraftverk kan du producera din egen el. Du blir mer självständig och gör samtidigt en insats för miljön.

Genom egna solceller eller ett eget vindkraftverk kan du producera din egen el. Du blir mer självständig och gör samtidigt en insats för miljön.

Den el du själv producerar, men inte konsumerar, kan gå ut på elnätet. För att kunna mata ut elen på elnätet och få betalt för den måste du installera en mätare som ger timvärden på levererad el. För små kunder som totalt sett använder mer el under året än man producerar med anläggningar under 63 ampere och 43,5 kilowatt står elnätbolagen för ett eventuellt mätarbyte.

Det pågår en översyn av lagar och regler för att det ska bli enklare för den som vill producera sin egen el. I november 2010 lämnade Energimarknadsinspektionen en rapport till Regeringen som bland annat föreslår att elhandelsföretagen ska vara skyldiga att ta emot den producerade elen. Rapporten föreslår också att elnätbolagen ska använda nettodebitering, det vill säga att din nätavgift ska baseras på skillnaden mellan den el du köper och den du levererar. Rapporten föreslår inte kvittning av energikostnaderna för den el du köper mot den el du säljer, eftersom detta strider mot nuvarande skattelagstiftning.

Några politiska beslut kring utredningens förslag har ännu inte fattats.

Småskalig produktion av el från solceller

Solceller omvandlar solljus direkt till el i form av likström. Att installera solceller är en långsiktig investering. När solen skiner producerar du egen el. När solen inte skiner köper du el via ditt elbolag, precis som vanligt.

Regeringen har infört ett stöd för småskaliga solcellsanläggningar. Läs mer om solcellsstödet.

Småskalig vindkraft

Det finns olika typer av småskaliga vindkraftverk och utbudet växer ständigt. Läs mer om hur du kan producera el för eget bruk med hjälp av vinden, och vad som är viktigt att tänka på.

 

Länktips: Solenergi.

 
Din uppvärmning

Din uppvärmning

Du kan göra mycket för att minska behovet av värme i ditt hus. Du kan isolera huset bättre eller värma upp det på ett nytt sätt. Vilket uppvärmningssystem som är bäst för just ditt hus beror på flera olika saker. Hur är huset byggt? När är det byggt? Är huset renoverat eller i dåligt skick? Var i landet bor du? Hur mycket värme behöver du?

Värmeförluster i ett hus (genomsnittliga siffror): ventilation 15 procent, tak 15 procent, fönster och dörrar 35 procent, golv och källare 15 procent och väggar 20 procent.

Här ser du var värmen försvinner ut ur huset. Med bättre isolering kan du hålla kvar mer värme i ditt hus. Bild: Bo Reinerdahl

Här till vänster kan du läsa om olika system för uppvärmning av hus. Alla system har fördelar och nackdelar. Vill du veta ännu mer? Då kan du läsa någon av våra publikationer som du hittar till höger.

Råd och hjälp

Behöver du goda råd? I varje kommun finns det energi- och klimatrådgivare. Energi- och klimatrådgivningen är opartisk, objektiv och kostnadsfri!

Energikalkyl

Med vår energikalkyl kan du bland annat räkna ut hur lång tid det tar innan en värmepump lönar sig och hur mycket du kan spara på att tilläggsisolera ditt hus.

Håll kvar värmen

Huset behöver ett bra klimatskal, det vill säga väggar, tak, golv och fönster, för att värmen ska stanna kvar längre i huset.

Genomsnittliga siffror
Vi har tagit fram ett exempelhus, baserat på ett svenskt genomsnittshus som vi använder oss av i texten på följande sidor. I faktarutan här nedan kan du se vilka förutsättningar genomsnittshuset har.

Det svenska genomsnittshuset 2009

Boyta: 149 kvadratmeter
Total energianvändning: 23 980 kilowattimmar per år
Hushållsel: 6 000 kilowattimmar per år
Varmvatten: 4 500 kilowattimmar per år
Uppvärmning: 13 480 kilowattimmar per år


Uppgifter om hushållsel är hämtat från Energimyndighetens studie 2011, övriga uppgifter från SCB.

Observera att det svenska genomsnittshuset är just ett genomsnitt av alla svenska småhus. Det finns hus med betydligt lägre energiförbrukning och hus med betydligt högre. Mängden varmvatten och hushållsel varierar beroende på vilka installationer som är gjorda, men de senaste studierna visar att variationerna framför allt beror på vilka som bor i huset och vilka vanor de boende har.

 

Länktips: Energieffektivisering, luftvärmepumpar, pellets, solenergi och värmepumpar.

 
Golvläggning tips!

Vad ska jag välja för golv och hur ska det läggas för att bli så snyggt, praktiskt och hållbart som möjligt? Det är mycket att tänka på och ta reda på. Här är några tips att börja fundera utifrån - innan du vänder dig till golvleverantörerna som ofta ger bra information.

Ett tjockare golv har en större hållbarhet och kan slipas. Det behöver vara 12-13 mm för att kunna slipas.
Tänk på dörrar och trösklar när ni väljer tjocklek. De flesta dörrar kan kapas av i nederkanten, men ibland måste man höja karmen, vilket innebär ganska mycket arbete om det tex är renoverat redan tidigare och golvnivån är höjd - alternativt riva upp allt gammalt som ligger under.

Trägolv kräver ett plant underlag, annars utsätts det färdiga golvet för stora påfrestningar och du riskerar ett golv som gnisslar i skarvarna.
Om du vill ha golvvärme så stäm av det med leverantören. Alla golv lämpar sig inte för det.
Lägg golvet med "fallande skarvar" så att skarvarna inte ligger symmetriskt, minst 50 centimeter mellan skarvarna. Då får golvet ett mer levande utseende. Om det är mycket ojämnt underlag så lägg "flytande" masonit under trägolvet.

Massiva trägolv skruvas eller limmas i underlaget, lamellparkett och laminatgolv läggs vanligtvis flytande men kan också limmas.

Lamellparkett är uppbyggt av tre skikt, varav ett med lameller, där träfibrerna limmas i motsatt riktning till varandra. Det gör lamellparkett stabilare än ett massivt golv, eftersom trä absorberar och förlorar fukt beroende på årstid.

Om du väljer ett laminatgolv, så bör du lägga lumpapp eller skumplast under för att jämna ut och för att dämpa ljudnivån som kan bli hög med laminatgolv. Laminatgolv är mycket tåliga, lättskötta och billiga, men kan inte renoveras. Golvet kan heller inte läggas i för stora ytor utan en så kallat dilitationsfog, max 24-30 kvm utan fog. Annars riskerar du att det reser sig i skarvarna. Hör med respektive leverantör.

 
«FörstaFöregående12345NästaSista»

Sida 2 av 5
Senaste offerter

Använd offertsvar!

  • Enkelt och gratis
  • Mycket stort kontaktnät av proffs
  • För privatpersoner, företag eller myndigheter

Givande samarbete

Offertsvar.se samarbetar dels med Bosidan.se, Rotavdrag.se och Hushållstjänster.se, dels med en mängd hantverkare, tjänsteutövare och andra experter. Oavsett vilken tjänst du behöver kan du genom Offertsvar snabbt få kontakt med rätt företag, utan egen kostnad.

 

Annons