Välj språk

Välj Språk i listan för att få hela sidan översatt till ditt språk.

Skatteverket
Läs mer om skatteavdrag för ROT-avdrag på Skatteverkets hemsida.
Rotavdrag för företag och kunder
Förteckning över tjänster
Företagare
Företagare
Konsumentverket KO
Ladda hem standardavtal från konsumentverket.
Hantverkarformuläret 09 Allmäna bestämmelser vid rep & ombyggnad
Entreprenadkontrakt ABS 09 vid ny eller tillbyggnad
Ändringar och tilläggsarbeten ABS 09
Allmänna bestämmelser Entreprenad kontrakt ABS 09


Producera din egen el

Producera din egen el

Genom egna solceller eller ett eget vindkraftverk kan du producera din egen el. Du blir mer självständig och gör samtidigt en insats för miljön.

Genom egna solceller eller ett eget vindkraftverk kan du producera din egen el. Du blir mer självständig och gör samtidigt en insats för miljön.

Den el du själv producerar, men inte konsumerar, kan gå ut på elnätet. För att kunna mata ut elen på elnätet och få betalt för den måste du installera en mätare som ger timvärden på levererad el. För små kunder som totalt sett använder mer el under året än man producerar med anläggningar under 63 ampere och 43,5 kilowatt står elnätbolagen för ett eventuellt mätarbyte.

Det pågår en översyn av lagar och regler för att det ska bli enklare för den som vill producera sin egen el. I november 2010 lämnade Energimarknadsinspektionen en rapport till Regeringen som bland annat föreslår att elhandelsföretagen ska vara skyldiga att ta emot den producerade elen. Rapporten föreslår också att elnätbolagen ska använda nettodebitering, det vill säga att din nätavgift ska baseras på skillnaden mellan den el du köper och den du levererar. Rapporten föreslår inte kvittning av energikostnaderna för den el du köper mot den el du säljer, eftersom detta strider mot nuvarande skattelagstiftning.

Några politiska beslut kring utredningens förslag har ännu inte fattats.

Småskalig produktion av el från solceller

Solceller omvandlar solljus direkt till el i form av likström. Att installera solceller är en långsiktig investering. När solen skiner producerar du egen el. När solen inte skiner köper du el via ditt elbolag, precis som vanligt.

Regeringen har infört ett stöd för småskaliga solcellsanläggningar. Läs mer om solcellsstödet.

Småskalig vindkraft

Det finns olika typer av småskaliga vindkraftverk och utbudet växer ständigt. Läs mer om hur du kan producera el för eget bruk med hjälp av vinden, och vad som är viktigt att tänka på.

 

Länktips: Solenergi.

 
Senaste offerter

Använd offertsvar!

  • Enkelt och gratis
  • Mycket stort kontaktnät av proffs
  • För privatpersoner, företag eller myndigheter

Givande samarbete

Offertsvar.se samarbetar dels med Bosidan.se, Rotavdrag.se och Hushållstjänster.se, dels med en mängd hantverkare, tjänsteutövare och andra experter. Oavsett vilken tjänst du behöver kan du genom Offertsvar snabbt få kontakt med rätt företag, utan egen kostnad.

 

Annons