Välj språk

Välj Språk i listan för att få hela sidan översatt till ditt språk.

Skatteverket
Läs mer om skatteavdrag för ROT-avdrag på Skatteverkets hemsida.
Rotavdrag för företag och kunder
Förteckning över tjänster
Företagare
Företagare
Konsumentverket KO
Ladda hem standardavtal från konsumentverket.
Hantverkarformuläret 09 Allmäna bestämmelser vid rep & ombyggnad
Entreprenadkontrakt ABS 09 vid ny eller tillbyggnad
Ändringar och tilläggsarbeten ABS 09
Allmänna bestämmelser Entreprenad kontrakt ABS 09


Avtalsmallar för byggarbeten

Om du planerar att anlita ett företag till att utföra ett byggprojekt rekommenderar offertsvar.se att du gör ett skriftligt avtal med byggföretaget. Detta för att både du som kund och byggföretaget ska vara överens om vad arbetet omfattar och vad priset på arbetet kommer att bli. Byggtjänster som köps av privatpersoner innefattas av konsumenttjänstlagen, du kan läsa mer om detta på www.konsumentverket.se.

 

Nedan är en lista med standardavtal som du kan ladda hem och skriva ut. Mallarna har utarbetats av Konsumentverket, Villaägarnas riksförbund samt Sveriges Byggindustrier.


Allmänna bestämmelser i word-format. Klicka för att ladda hem Allmänna bestämmelser

Ändringar och tillägg i word-format. Klicka för att ladda hem Ändringar och Tillägg

Entrepenadkontrakt i word-format. Klicka för att ladda hem Entrepenadkontrakt

Hantverkarformuläret i word-format. Klicka för att ladda hem Hantverkarformuläret

 
Senaste offerter

Använd offertsvar!

  • Enkelt och gratis
  • Mycket stort kontaktnät av proffs
  • För privatpersoner, företag eller myndigheter

Givande samarbete

Offertsvar.se samarbetar dels med Bosidan.se, Rotavdrag.se och Hushållstjänster.se, dels med en mängd hantverkare, tjänsteutövare och andra experter. Oavsett vilken tjänst du behöver kan du genom Offertsvar snabbt få kontakt med rätt företag, utan egen kostnad.

 

Annons