Välj språk

Välj Språk i listan för att få hela sidan översatt till ditt språk.

Skatteverket
Läs mer om skatteavdrag för ROT-avdrag på Skatteverkets hemsida.
Rotavdrag för företag och kunder
Förteckning över tjänster
Företagare
Företagare
Konsumentverket KO
Ladda hem standardavtal från konsumentverket.
Hantverkarformuläret 09 Allmäna bestämmelser vid rep & ombyggnad
Entreprenadkontrakt ABS 09 vid ny eller tillbyggnad
Ändringar och tilläggsarbeten ABS 09
Allmänna bestämmelser Entreprenad kontrakt ABS 09


Måste man dränera om huset efter 25-30 år? Hur vet jag när det är dags?

 

Generellt kan man säga att hus som är byggda på sjuttiotalet och tidigare, har felaktigt utförd dränering och de saknar ett bra fuktskydd. Byggnormen som gällde då och det konservativa tänkandet som finns inom entreprenörsledet har gjort att man än i dag utför dräneringar på ett felaktigt sätt. Detta medför att det troligen är kortare tid än 25-30 år mellan omdräneringar i verkligheten.


En riktigt utförd dränering, med ett godkänt och rätt monterat fuktskydd, skall ha en livslängd på minst 50 år! En bra entreprenör lämnar alltid bilder eller ett kompendium på utförda arbeten och då kan man inte fuska.


Det är väldigt vanligt med många åsikter gällande hur och när man skall dränera samt varför. Därför är det lättast för en lekman att kontakta en fuktsakkunnig för att få en bedömning och råd.


När eller om, man utför en dränering skall man alltid ha i åtanke att man förbättrar väggen men man ändrar inte konstruktionen på vilken huset står. Efter det att huset dränerats, säger många förståsigpåare att man kan lägga vilket golv som helst, för nu är huset omdränerat. Sanningen är att en felaktig grundkonstruktion förbättras med en riktigt utförd dränering men att detta endast är på utsidan av husets väggar och inte golvet. IU det fall man har grundvatten som går upp mot bottenplattans undersida, förbättras givetvis golvet, men inte till den grad att man kan lägga tätskikt eller trägolv.


I det fall man har konstaterat att det är problem med dräneringen men det är av ringa sort, går det att lösa många problem från insidan med mekaniskt ventilerade golv och/eller väggar.

 

Om man själv vill kontrollera, kan man titta på följande punkter:
1. Finns det putssläpp på insida källarvägg samt på vilken höjd detta visar sig.

2. I hörnen vid yttervägg, om det går upp en kil med mörkare område eller om det även här är putssläpp?

3. Har husets regnavvattning några lövsilar?

4. Är det putssläpp på den bärande inneväggen i nederkant?

5. Om man har en påreglad vägg med isolering kan man ta upp ett provhål för att kontrollera, provhålet skall vara så pass stort att man kan utföra ett lukttest, dvs sticka in ett finger och lukta på det.

6. Många hus med fasadsten och då framförallt kalkstensfasad, (allmänt kallat för Mexisten) har ytterligare ett problem. Kontrollera att fet finns en avrinningspapp under det understa skiftet.

7. Är lutningen på marken in mot huset istället för ut från huset?

 
Senaste offerter

Använd offertsvar!

  • Enkelt och gratis
  • Mycket stort kontaktnät av proffs
  • För privatpersoner, företag eller myndigheter

Givande samarbete

Offertsvar.se samarbetar dels med Bosidan.se, Rotavdrag.se och Hushållstjänster.se, dels med en mängd hantverkare, tjänsteutövare och andra experter. Oavsett vilken tjänst du behöver kan du genom Offertsvar snabbt få kontakt med rätt företag, utan egen kostnad.

 

Annons