Välj språk

Välj Språk i listan för att få hela sidan översatt till ditt språk.

Skatteverket
Läs mer om skatteavdrag för ROT-avdrag på Skatteverkets hemsida.
Rotavdrag för företag och kunder
Förteckning över tjänster
Företagare
Företagare
Konsumentverket KO
Ladda hem standardavtal från konsumentverket.
Hantverkarformuläret 09 Allmäna bestämmelser vid rep & ombyggnad
Entreprenadkontrakt ABS 09 vid ny eller tillbyggnad
Ändringar och tilläggsarbeten ABS 09
Allmänna bestämmelser Entreprenad kontrakt ABS 09


Producera egen el från solen

Producera egen el från solen

De flesta köper el från något av de stora elbolagen. Med solceller kan du producera miljövänlig el hemma.

I solceller omvandlas solljuset till el. Solcellen består av enEn man monterar solceller på ett villatak. tunn skiva av ett så kallat halvledarmaterial där elektroner frigörs och skapar elektrisk ström. Processen pågår så länge solcellen är belyst men upphör när ljuset försvinner. Flera seriekopplade solceller utgör en modul.

Solcellsmoduler påminner utseendemässigt om plana solfångare. Solfångaren omvandlar solljuset till värme, oftast i form av varmvatten eller varmluft, medan solcellen omvandlar solljuset till el.

Historiskt sett har merparten av de svenska solcellsanläggningarna varit privata system som inte är anslutna till elnätet. Dessa anläggningar utgör fortfarande en stor andel av marknaden. De fristående systemen finns där nätanslutningsmöjligheter saknas, såsom båtar, sommarstugor och husvagnar. Intresset för att ansluta solceller till elnätet ökar stadigt, bland annat på grund av olika stödåtgärder.

Installation med växelriktare

Växelriktaren omvandlar likström till växelström, håller cellerna vid den spänningsnivå där de ger störst effekt och fasar automatiskt in elen på nätet. Dessutom bevakar växelriktaren spänningsnivån på nätet för att säkerställa att ingen farlig spänning hamnar på utgången om det blir elavbrott på nätet.

Hur mycket el får man?

De solcellsmoduler som är vanligast på marknaden i dag har en verkningsgrad på 14 procent. Det innebär att 14 procent av solenergin som träffar solcellsmodulen omvandlas till el, resten reflekteras eller blir till värme. Ytterligare en del av energin går förlorad innan elen kan användas, vilket innebär att 12 procent av solens energi blir användbar el. Med dessa verkningsgrader ger en kvadratmeter solceller 140 watt en solig dag i Sverige.

En ny anläggning på 1 kilowatt som är placerad rakt mot söder med 30-50 graders lutning producerar i Sverige 900 kilowattimmar per år och tar upp en yta av 8 kvadratmeter. Priset för installationen kan variera mycket och har sjunkit stadigt under de senaste åren på grund av minskande priser på den globala marknaden. Priset för den producerade solelen är dock oftast högre än att köpa sin el från elbolagen.

Tänk på

Innan du sätter igång med installationen bör du kontrollera med kommunen om det krävs bygglov för att installera solceller på din fastighet. Din utrustning måste också vara godkänd för att användas i elnätet. Det elnätsbolag som fakturerar dig för nätavgifter äger elmätaren i ditt hus och elnätet fram till ditt hus - elnätsbolaget ska alltid kontaktas innan installationen påbörjas.

Det är viktigt att den elektriska utrustningen installeras på ett korrekt och säkert sätt. Den elektriska anslutningen ska göras av behörig elektriker. Läs mer om vad som är viktigt att tänka på gällande elsäkerhet hos Elsäkerhetsverket.

Stöd till solceller

Privata fastighetsägare kan söka investeringsstöd för solcellsanläggningar.

 

Länktips: Solenergi.

 
Senaste offerter

Använd offertsvar!

  • Enkelt och gratis
  • Mycket stort kontaktnät av proffs
  • För privatpersoner, företag eller myndigheter

Givande samarbete

Offertsvar.se samarbetar dels med Bosidan.se, Rotavdrag.se och Hushållstjänster.se, dels med en mängd hantverkare, tjänsteutövare och andra experter. Oavsett vilken tjänst du behöver kan du genom Offertsvar snabbt få kontakt med rätt företag, utan egen kostnad.

 

Annons