Välj språk

Välj Språk i listan för att få hela sidan översatt till ditt språk.

Skatteverket
Läs mer om skatteavdrag för ROT-avdrag på Skatteverkets hemsida.
Rotavdrag för företag och kunder
Förteckning över tjänster
Företagare
Företagare
Konsumentverket KO
Ladda hem standardavtal från konsumentverket.
Hantverkarformuläret 09 Allmäna bestämmelser vid rep & ombyggnad
Entreprenadkontrakt ABS 09 vid ny eller tillbyggnad
Ändringar och tilläggsarbeten ABS 09
Allmänna bestämmelser Entreprenad kontrakt ABS 09


Branchorganisationer

 
 

AB Plåt & Ventföretagen

Kungsbroplan 1
112 27 Stockholm
Tel: 08-762 75 85

Plåt & Ventföretagen är en bransch- och arbetsgivareorganisation som samlar professionella företag inom byggnadsplåt, ventilation och stål- och lättbyggnadsteknik.
Våra medlemsföretag arbetar på uppdrag av till exempel fastighetsägare, förvaltare, bostadsrättsföreningar, arkitektkontor, privata husägare och byggherrar. Om du exempelvis planerar att lägga om ditt tak och åtgärda din fasad är vi rätt organisation, eftersom våra skickliga plåtslagare kan hjälpa dig med bland annat det.
Våra ventilationsentreprenörer hjälper dig att spara energi och ge dig ett friskare liv, genom att förbättra ventilationen. Våra stål och lättbyggnadsföretag ska du vända dig till om du vill vara säker på att slippa fukt i din konstruktion.

Hemsida E-post Karta

 

AB Säker Vatten

Mejerivägen 3, Box 47160
100 74 Stockholm
Tel: 08-762 75 00
Fax: 08-669 41 19

Org.Nr: 556669-0797

Felaktigt utförda vatteninstallationer orsakar en massa elände. Vattenskador, legionellasmitta och brännskador för att nämna några. För att komma till rätta med problemen har branschen infört ett detaljerat regelverk och en auktorisation av VVS-installatörer - Säker Vatteninstallation. Anlita alltid en auktoriserad Säker Vatten-installatör - för din trygghets skull. Då vet du att det är folk som kan sin sak. Gå in på vår hemsida så hittar du de auktoriserade installatörerna nära dig.

Hemsida E-post Karta

 

Bergsprängnings Entreprenörernas Förening

Ynglingavägen 1-3, Box 614
176 26 Järfälla
Tel: 08-36 36 14
Fax: 08-580 12 150

Org.Nr: 799607-9164

BEF - Bergsprängnings Entreprenörernas Förening, bildades 2001 och är en branschorganisation för bergsprängare. Vi har idag cirka 100 medlemsföretag spridda över hela landet. Våra medlemsföretag utför 85 % av ovanjordsprängningarna i Sverige. I föreningen finns också en sektion för aktivt stödjande partners, det vill säga företag med en betydande roll inom bergsprängningsbranschen. För tillfället har vi 40 aktivt stödjande partners.

Genom branschsamverkan är BEF med och driver utvecklingen i branschen. Vi arbetar aktivt med att försöka förbättra bergsprängningsentreprenörernas villkor. Vi finns till för att främja våra medlemmars ekonomiska intressen och stödja dem i såväl dagliga frågor som långsiktiga utvecklingsprojekt. Vi verkar för att bergsprängningsbranschen ska uppnå en stabilare ställning i näringsliv och samhälle. Vi påverkar genom dialog myndigheter, beställare och övriga branschintressenter för en positiv utveckling av vår bransch.

Föreningen är remissinstans till MSB - Myndigheten för Samhälle och Beredskap, Arbetsmiljöverket och Polismyndigheten. Vi är även medlemmar i Rådet för Sprängteknisk Utbildning, EFEE - European Federation of Explosives Engineers, Sveriges Byggindustrier, Bergsprängningskommittén såväl som nätverket BERGSAM.

Ett prioriterat ärende är att förmedla gällande bestämmelser till våra medlemsföretag samtidigt som vi även tar en aktiv roll i att påverka nya bestämmelser.

Ett annat stort projekt är Auktoriserad Bergsprängare som håller på att förändra bergsprängningsbranschen. BEF har infört en auktorisation av sina medlemsföretag där man skapar trygghet för beställaren genom fokus på arbetsmiljö, säkerhet och kvalitet.

Hemsida E-post Karta

 

Byggkeramikrådet

Högbergsgatan 27
116 20 Stockholm
Tel: 08-641 21 25
Fax: 08-702 20 15

Org.Nr: 556312-4709

Branschorganisation för kakel, klinker och plattsättning. Användningen av kakel och klinker ökar i Sverige och med det följer ett stort behov av information kring tekniska och praktiska frågor vid renovering och nybyggnad med keramik. På vår hemsida finns hjälp att hitta rätt plattsättare för jobbet, branschregler, godkända system för tätskikt, företag med kunskap om kakel och alla kringliggande produkter. Passa på och dra nytta av ROT-avdraget och anlita en behörig plattsättare. Välkommen in på www.bkr.se.

Hemsida E-post Karta

 

Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Rosenlundsgatan 40, Box 17537
118 91 Stockholm
Tel: 08-762 75 00
Fax: 08-668 86 17

Org.Nr: 556432-8440

Elektriska Installatörsorganisationen EIO - Det här är EIO: EIO är en politisk obunden och oberoende företagarorganisation som ansluter elteknikentreprenörer. Hitta din närmaste Elinstallatör. Här kan du finna din närmaste elinstallatör: www.eio.se. Snabbfakta om EIO: EIO har 2600 elinstallationsföretag som medlemmar. 85 % av elteknikbranschens företag är medlemmar i EIO. Antalet anställda i dessa företag är 23000. EIO har huvudkontor i Stockholm och elva distriktskontor på tio orter.

Ta ner EIO-appen El & Elektriker, version 2.0. Gå in på App Store eller Android Market för att ladda ner appen som är gratis. Sök på ordet EIO. Om du redan har version 1.0 så kommer du att få information om när version 2.0 finns tillgänglig.

Vill du veta mer om EIO? Kontakta oss på telefon 08-762 75 00, e-post: info@eio.se eller besök vår hemsida: www.eio.se

Hemsida E-post Karta

 

Geotec

Västergatan 11
222 29 Lund
Tel: 075-700 88 20
Fax: 075-700 88 29

Org.Nr: 716409-5627

Geotec bildades 1977 och har sedan dess utvecklats till Skandinaviens största sammanslutning av fristående borrningsföretag. Ett åttiotal företag är anslutna till oss. Våra medlemsföretag utför uppdrag både åt enskilda konsumenter och åt företag, statliga verk, kommunala förvaltningar m fl. Företagen är verksamma inom ett flertal olika områden där borrningsteknik används: brunnsborrning, grundläggning, geologisk prospektering, grundundersökningar och energiproduktion. Uppdragen kan handla om grundstabilisering åt byggindustrin, gasutvinning på soptippar, installationer av värmepumpanläggningar, borrade ledningar under vägar m.m. Geotec har sedan 1985 tagit initiativ till utbildning av blivande brunnsborrare och vidareutbildning av medlemsföretagens personal. Medlemsföretagen har därför alltid yrkeskunniga brunnsborrare.

Hemsida Karta

 

Glasbranschföreningen

Skeppsbron 40, Box 16286
103 25 Stockholm
Tel: 08-453 90 70
Fax: 08-453 90 71

Rätt glas på rätt plats!
Använd ROT-avdraget till fönsterrenovering med energiglas!
Glas används idag till inredningar, uterum, inglasningar, fönster, dörrar, konstinramning, bilrutor, m m. Det visar att glas är ett mångsidigt material som finns i olika utföranden som t ex energisnåla fönster, bullerdämpning, inbrottsskydd, och säkerhet mot personskada om det brister. Tänk på att använda rätt glas för att minimera risker speciellt när barnen kan komma i närheten av glas. Glasbranschföreningens medlemsföretag är kunniga inom allt som rör glas och hjälper professionella beställare och privatpersoner för att få rätt glas på rätt plats. Läs mer på vår hemsida www.gbf.se Där hittar man också glasmästaren med garanti nära dig!

Hemsida E-post Karta

 

Golvbranschen.

Folkungagatan 122
116 91 Stockholm
Tel: 08-702 30 90
Fax: 08-643 98 11

Org.Nr: 556099-3338

Golvbranschen, GBR är en medlemsfinansierad organisation som verkar för att erbjuda bra tjänster till de anslutna företagen och kunder till dessa. Alla företag som är anslutna till GBR har rätt till juridisk och teknisk rådgivning. GBR erbjuder fortbildning med de senaste läggningsteknikerna och information om hur man undviker de vanligaste felen. GBR hjälper medlemmar att orientera sig i för golvbranschen relevanta arbetsmiljöregler. Vi är med och påverkar och bevakar såväl nationella som europeiska miljöaktiviteter inom byggindustrin. Som medlem är du alltid uppdaterad om vad som är på gång inom det för branschen aktuella miljöområdet. Samtliga medlemmar i GBR är anslutna till garantisystemet Golvbranschens GolvGaranti för konsument. Garantin omfattar en ettårig utförandegaranti som omfattar material och installationsfel.

Hemsida E-post Karta

 

Isoleringsfirmornas Förening

Årstaängsvägen 19C
100 74 Stockholm
Tel: 08-762 75 37

Org.Nr: 556673-4314

Teknisk isolering säkerställer viktiga funktioner. Det specifika är att isoleringen säkerställer en funktion, distribuerar värme eller kyla från A till B eller bibehåller en viss bestämd temperatur i ett utrymme. Teknisk isolering är absolut nödvändig för viss funktion och i andra fall har den en väsentlig betydelse för driftekonomin och för miljön eftersom den sparar på energiförbrukningen.

Föreningen IF utgör en plattform för relationsskapande, utveckling och opinion och IF.s medlemmar verkar för kvalitet inom branschen. 

Hemsida E-post Karta

 

Kyl & Värmepumpföretagen

Årstaängsvägen 19C, Box 47122
117 43 Stockholm
Tel: 08-762 73 70

Org.Nr: 556483-0809

Kyl & Värmepumpföretagen är en rikstäckande branschorganisation för företag som underhåller, installerar och utför entreprenader av kyl- och värmepumpanläggningar.

Kyl & Värmepumpföretagen hjälper medlemsföretag med både vardagliga problem och långsiktig utveckling. Vi tar fram administrativa hjälpmedel såsom blanketter, avtal och datorprogram. Vi svarar på frågor relaterade till teknik, regelverk, juridik och Svensk Kylnorm. Vi håller seminarier, lokala träffar och är med och tar fram kurser anpassade till företagens behov och vardag. Branschorganisationen samverkar även med andra närliggande branscher, intressenter och myndigheter.

Sedan den 1 januari 2009 ansvarar även Kyl & Värmepumpföretagen för uppdateringen och utgivningen av Svensk Kylnorm. Här pågår just nu ett stort och viktigt arbete med att utveckla normen och göra den till ett än mer användbart redskap för företag som installerar och underhåller kyl- och värmepumputrustning, konsulter samt anläggningsägare.

Hemsida E-post Karta

 

Maskinentreprenörerna

Storgatan 19, 5 tr, Box 1609
111 86 Stockholm
Tel: Vx 08-762 70 65
Fax: 08-611 85 41

Maskinentreprenörerna är landets ledande bransch- och arbetsgivarorganisation för anläggningsentreprenörer med entreprenadmaskiner. Maskinentreprenörerna – ME – och de ca 3700 till föreningen anslutna medlemsföretagen är samhällsbyggare med maskiner som basen i sin verksamhet. Medlemsföretagen utför dagligen tjänster som gagnar samhället, om det så är byggande av cykelvägar eller motorvägar. Naturligtvis är de bekanta med alla typer av entreprenaduppdrag inom anläggningsmaskin- sektorn och de flesta hyr också ut maskiner med kunniga yrkesförare. Vid behov av entreprenör för maskinarbeten, anlita medlem i Maskinentreprenörerna. Företagen har yrkeskunniga medarbetare, kollektivavtal och F-skatt, ansvar och kreativitet. Kort sagt, en medlem i ME står aldrig handfallen.
När du anlitar en ME-medlem får du inte bara muskler, utan också kunnande och trygghet.
Läs mer på vår hemsida www.me.se

Hemsida Karta

 

Målaremästarna

Box 16286
103 25 Stockholm
Tel: 0770-93 90 00
Fax: 0770-93 90 01

Org.Nr: 556446-8501

Att måla om en fasad eller väggarna i ett kök, vardagsrum eller sovrum är något som lyfter vardagen, men kan vara svårt att utföra eller hinna med själv. Anlita istället ett måleriföretag som är medlem i Målaremästarna. Då är du garanterad ett professionellt måleri och om du ändå är missnöjd kan du få hjälp av oss genom Målaremästarnas garantifond. Vill du veta mer om upphandling av måleritjänster och garantifonden så klicka på Hemsida.

Hemsida E-post

 

Svensk Fjärrvärme AB

101 53 Stockholm
Tel: 08-677 25 50
Fax: 08-677 25 55

Svensk Fjärrvärme är branschorganisationen för Sveriges fjärrvärmeföretag, som producerar och distribuerar fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla. Till organisationen är också ett 60-tal andra företag knutna, bland annat leverantörer och konsulter som är verksamma i fjärrvärmebranschen.

Svensk Fjärrvärme företräder branschen vid kontakter med regering, riksdag och myndigheter, till exempel i utredningar och remissyttranden.

I dag består organisationen av cirka 140 företag. De står för 98 procent av den levererade fjärrvärmen i Sverige. De flesta medlemsföretag är kommunalt ägda, men det finns också några som inte är det: Vattenfall, E.ON och Fortum samt  ytterligare några företag.

Till organisationen är också ett 60-tal andra företag knutna, bland annat leverantörer och konsulter som är verksamma i fjärrvärmebranschen. Branschen omsätter cirka 33 miljarder per år (en procent av BNP) och investerar cirka sju miljarder.

Svensk Fjärrvärme verkar för att fjärrvärmebranschen ska vara en självklar och växande del av en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar energiframtid. Fjärrvärmen tar tillvara resurser som annars går förlorade. Att välja fjärrvärme är att värna om vår miljö och kommande generationer.

Läs mer på www.svenskfjarrvarme.se

Hemsida E-post Karta

 

Svensk Solenergi

Holländargatan 17, Plan 3
111 60 Stockholm
Tel: 08-441 70 90

Org.Nr: 882601-2711

Åtta av tio svenskar vill ha mer solenergi!

Svensk Solenergi är en branschförening, som med drygt ett hundra professionella medlemmar representerar såväl den svenska solenergibranschen som de forskningsinstitutioner som verkar inom solenergiområdet.

Medlemsföretagen i Svensk Solenergi arbetar med solvärme, solkyla och solel. Här finns såväl komponentleverantörer som installatörer representerade.
 
Genom att fylla i en intresseanmälan via vår hemsida svensksolenergi.se/att-installera-solenergi/intresseanmaelan kommer du i kontakt med alla våra medlemsföretag och det spelar ingen roll om du är sommarstugeägare som söker en självförsörjande solelanläggning eller en större bostadsrättsförening eller ett energibolag som söker storskaliga lösningar få såväl solel som solvärme.

Hemsida E-post

 

Svensk Ventilation

Årstaängsvägen 19 C, Box 47103
100 74 Stockholm
Tel: 08-762 75 00
Fax: 08-668 11 80

Org.Nr: 556393-0956

Spara 30-40% av uppvärmningskostnaderna
Om du bor i en villa från 70-80-talet som bara har frånluft från toaletter och kök - där tilluften tillförs huset via ventiler med självdrag - finns mycket spara. Installerar du ventilation med värmeåtervinning kan du spara drygt 30% av dina uppvärmningskostnader. Det krävs att du redan har treglasfönster och att huset i övrigt är byggt på så att du inte har onormalt drag. Kostnaden för en installation av ventilation i en normalvilla på 150 kvm uppgår till mellan 80 000-150 000 kronor. På köpet får du ett hälsosamt inneklimat, som avsevärt minskar risken för astma och allergi hos barn. Vill du veta mer - gå in på www.svenskventilation.se
Svensk Ventilation är en branschförening för svenska ventilationsföretag. Fyra av de sex största ventilationsföretagen i världen har sin hemvist i Sverige.

Hemsida E-post Karta

 

SVEP Information Service

Rosenlundsgatan 40
118 53 Stockholm
Tel: 08-522 275 00
Fax: 08-762 75 99

Org.Nr: 556696-0711

SVEP, Svenska Värmepumpföreningen, är en oberoende branschorganisation och den officiella informationskanalen för värmepumpar, till allmänheten, myndigheter, organisationer och beslutspåverkare i Sverige. Vi har flertalet av landets tillverkare, importörer, återförsäljare som medlemmar och även företag och organisationer med intressen i värmepumpbranschen. Vid ingången av 2012 var medlemsantalet cirka 600 st. Vi samarbetar med myndigheter och institutioner, tillhandahåller och sprider opartisk information, fungerar som remissinstans, administrerar branschstatistik, svarar för utbildning och certifiering av installatörer, utarbetar bla garantier i samråd med Konsumentverket, administrerar VPN - Värmepumpbranschens Reklamationsnämnd.

Hemsida E-post Karta

 

Sveriges Byggindustrier

Box 5054
102 42 Stockholm
Tel: 08-698 58 00

Org.Nr: 556061-5800

Sveriges Byggindustrier (BI) - arbetsgivar- och branschorganisation för byggföretagen i Sverige. Sveriges Byggindustrier verkar för att öka det goda byggandet i Sverige. Vi vill förbättra byggföretagens förutsättningar och villkor och modernisera relationerna mellan arbetsgivare och anställd. Vi vill också förbättra branschens anseende genom att höja kvaliteten på byggandet och göra de svarta jobben vita. Därför agerar vi på riksplanet såväl som lokalt gentemot bland annat riksdag och regering, myndigheter, politiker och fackliga organisationer.

Hemsida E-post

 
Senaste offerter

Använd offertsvar!

  • Enkelt och gratis
  • Mycket stort kontaktnät av proffs
  • För privatpersoner, företag eller myndigheter

Givande samarbete

Offertsvar.se samarbetar dels med Bosidan.se, Rotavdrag.se och Hushållstjänster.se, dels med en mängd hantverkare, tjänsteutövare och andra experter. Oavsett vilken tjänst du behöver kan du genom Offertsvar snabbt få kontakt med rätt företag, utan egen kostnad.

 

Annons