Välj språk

Välj Språk i listan för att få hela sidan översatt till ditt språk.

Skatteverket
Läs mer om skatteavdrag för ROT-avdrag på Skatteverkets hemsida.
Rotavdrag för företag och kunder
Förteckning över tjänster
Företagare
Företagare
Konsumentverket KO
Ladda hem standardavtal från konsumentverket.
Hantverkarformuläret 09 Allmäna bestämmelser vid rep & ombyggnad
Entreprenadkontrakt ABS 09 vid ny eller tillbyggnad
Ändringar och tilläggsarbeten ABS 09
Allmänna bestämmelser Entreprenad kontrakt ABS 09


VFC - mer och billigare varmvatten!
2014-01-10 09:52

Mecaterms värmepumpspannor MasterQal 200/300/500 samt AquaPaQ överträffar de flesta konkurrenter vad gäller varmvattenkapacitet. Detta har visats i oberoende test av bland annat Sveriges Provningsanstalt SP. Anledningen till vår överlägsenhet stavas VFC (Variable Flow Control), och vi kommer här nedan att förklara hur det fungerar och varför tekniken ger dig både mer och billigare varmvatten än våra konkurrenter. För att kunna ge en bra förklaring måste vi dock gå igenom lite om hur ett värmesystem fungerar. Håll ut.

 

Hur fungerar ett värmesystem?

Ditt värmesystem har två uppgifter. Dels ska det se till att du alltid har det varmt inomhus och dels ska det se till att du har varmt vatten för att till exempel kunna duscha. Beroende på hur ditt hus är byggt, vilket klimat som råder och hur ditt värmesystem ser ut krävs olika mängd energi för att värma upp det. Är det till exempel kallt ute behöver huset mer energi/värme. Har du ett gammalt radiatorsystem kräver radiatorerna varmare vatten än moderna för att du ska få tillräckligt varmt. Eftersom behovet av värme till ditt hus varierar med utomhustemperaturen kallar vi denna temperatur flytande (jämför flytande kondensering).

 

Samtidigt som ditt hus värms vill du också kunna ha varmt vatten för att kunna duscha, bada, diska etc. Detta vill du kunna göra oberoende om det är varmt eller kallt utomhus. Eftersom varmvattnet alltid ska vara varmt kallar vi denna temperatur fast (jämför fast kondensering).

 

Vi har alltså ett system med en fast (varmvattnet) och en flytande (husvärmen) temperatur där den flytande temperaturen beror på vilken temperatur det är utomhus.

 

Då ditt värmesystem kräver två olika temperaturer är tanken uppdelad i två stycken delar. En undre tankdel och en övre. Den undre fungerar som energikälla till husvärmen, det vill säga till dina element/golvvärme. Den övre tankdelen används som energikälla till ditt varmvatten. Med en traditionell panna med värmepump låter man oftast värmepumpen arbeta mot den undre tankdelen och el får värma (spetsa) den övre delen för att få varmvatten. Detta är naturligtvis inte optimalt då det kostar mer att värma vattnet med direktel än med värmepumpen. Mecaterm har valt en annan lösning.

 

Varför kan inte värmepumpen värma varmvattnet?

 

När en värmepump är igång strömmar vattnet genom värmepumpen som värmer upp det och skickar tillbaka det till tanken. Beroende på mängden vatten (flödet) och temperaturen på vattnet till värmepumpen kommer vattnet att värmas till en bestämd temperatur och skickas tillbaka till tanken. Om vattenmängden genom värmepumpen är låg kommer vattnet kunna värmas under längre tid och därmed bli varmare. Strömmar vattnet snabbt kommer vattentemperaturen från värmepumpen att bli lägre.

 

I traditionella värmepumpar är vattenmängden (flödet) konstant. Detta innebär att temperaturen på vattnet från värmepumpen alltid ökar med en bestämd temperatur. Är det till exempel 30˚C på vattnet som kommer till värmepumpen ökas temperaturen till t.ex. 30˚C. Detta innebär ett problem:

Låt oss anta följande; Du vill ta en dusch efter en lång dag på jobbet. Din värmepump är igång och för tillfället är temperaturen på vattnet som skickas till pumpen (från pannan) 30˚C. Flöden genom värmepumpen är konstant och i ditt fall värmer värmepumpen vattnet till 35˚C. Eftersom 35˚C inte räcker för att du ska kunna duscha måste något annat hjälpa till för att värma upp varmvattnet. Vanligtvis är detta en så kallad elpatron som värmer med direktel. Direktel är dyrt och inte något man vill använda om man har en värmepump. Men, med denna teknik finns inget annat sätt.

 

Vad är då VFC?

Vi på Mecaterm funderade länge om man skulle kunna göra på något annat sätt för att kunna få värmepumpen att arbeta med både värmen till huset och till varmvattnet utan att blanda in direktel. Efter en lång rad försök och tester kom vi så fram till lösningen som vi valde att kalla VFC. Genom att styra vattenmängden (flödet) genom värmepumpen skulle vi kunna bestämma temperaturen från värmepumpen och därmed kunna göra varmvatten även om det var svalt vatten från pannan till pumpen. Genom att alltid kunna producera varmvatten med värmepumpen skulle vi kunna undvika att använda dyr direktel.

 

Om vi återgår att fundera på exemplet tidigare där du skulle ta en dusch och temperaturen på vattnet till värmepumpen från pannan var 30˚C. Med vår VFC-teknik hade värmepumpen direkt reagerat när du började duscha och sänkt vattenmängden (flödet). Genom det sänkta flödet hinner värmepumpen värma vattnet längre tid och istället för att bara uppnå 35˚C uppnås 55˚C. Eftersom värmepumpen fixar det varma vattnet behöver ingen direktel användas. Det vill säga, din dusch blir inte bara varm utan också betydligt billigare.

 

Mer om våra produkter hittar du på vår hemsida www.mecaterm.se

 
Senaste offerter

Använd offertsvar!

  • Enkelt och gratis
  • Mycket stort kontaktnät av proffs
  • För privatpersoner, företag eller myndigheter

Givande samarbete

Offertsvar.se samarbetar dels med Bosidan.se, Rotavdrag.se och Hushållstjänster.se, dels med en mängd hantverkare, tjänsteutövare och andra experter. Oavsett vilken tjänst du behöver kan du genom Offertsvar snabbt få kontakt med rätt företag, utan egen kostnad.

 

Annons