Välj språk

Välj Språk i listan för att få hela sidan översatt till ditt språk.

Skatteverket
Läs mer om skatteavdrag för ROT-avdrag på Skatteverkets hemsida.
Rotavdrag för företag och kunder
Förteckning över tjänster
Företagare
Företagare
Konsumentverket KO
Ladda hem standardavtal från konsumentverket.
Hantverkarformuläret 09 Allmäna bestämmelser vid rep & ombyggnad
Entreprenadkontrakt ABS 09 vid ny eller tillbyggnad
Ändringar och tilläggsarbeten ABS 09
Allmänna bestämmelser Entreprenad kontrakt ABS 09


Bygga nytt, om eller till?

Du som vill drömmer om mer plats, att rusta upp eller att bygga helt nytt hittar finansiering med bra villkor hos oss under byggtiden och när bygget är klart.

Att bygga är ett spännande projekt som kan höja både trivseln och din bostads värde. Är du väl förberedd går det hela mycket lättare. 

Ge dina val lite tid
Lista vad det är du vill göra, vilka material och färger du vill ha och gör gärna en tidplan som inkluderar vad du kan göra själv. Det lönar sig att ta ställning till val av utrustning, installationer i kök eller badrum, golvvärme eller element, färgsättning innan du tar in byggofferter. Det är lättare att få ett bra pris på sådant som finns med i offerten, än sådant som kommer till under arbetets gång. Dessutom är det roligare att inte behöva hasta fram sina beslut.

Gör en kalkyl
Ta reda på ungefär vad det kommer att kosta; arbete, material och sådant som tillkommer exempelvis ny belysning, nya möbler. Gör en kalkyl och räkna med att det blir lite dyrare.

Skaffa finansiering
Hos oss kan du låna pengar i den takt du betalar fakturor och betalar då ingen ränta i onödan.

Hämta in offerter
Gör ett offertunderlag som beskriver vad du vill göra. Ju bättre offertunderlag du har, desto mer korrekt bild ger offerten av den faktiska slutkostnaden. Begär in offert från flera byggfirmor och jämför. Vilken byggare som är lämpligast avgör du genom att titta på referenser och genom att bilda dig en egen uppfattning. I högkonjunktur och under sommarhalvåret är byggfirmor normalt mer uppbokade. Framförhållning lönar sig.

Tag fram ritningar
Ritningarna behöver inte vara gjorda av en arkitekt. Det viktiga är att den som bygger kan läsa av ritningarnas mått. En arkitekt kan dessutom ha bra förslag när det gäller utformning och färgval.

Sök bygglov
Sök bygglov hos länsstyrelsen eller stadsbyggnadskontoret genom att skicka in ritningar. Det kan ta tid, ibland flera månader. För byggnationer som överstiger 400 000 krävs att du tecknar en byggfelsförsäkring, som kan vara bra att ta med i din byggkalkyl. Själva bygglovet kostar också. Det krävs också en kvalitetsansvarig som granskar att bygget uppfyller de krav som ställs enligt svenska byggnormer.

Förebygg missförstånd
Gör en specifikation, gärna med skisser och tidplan som bilaga till avtalet du och byggaren skriver under. En god idé är att utforma listan i samråd med byggaren innan ni skriver på. Då ökar chansen att ni har samma uppfattning om hur det ska byggas. Se också till att återställande av trädgården och bortforsling av byggspill ingår i avtalet, om du inte vill göra det själv. Ska du själv beställa material, som exempelvis fönster eller golv, gör det i god tid så att det inte fördröjer bygget.

Skriv avtal
Det finns standardavtal som du och byggfirman kan underteckna, ABS -05, för den som vill bygga nytt eller bygga ut. Konsumentverket informerar om detta på sin hemsida. Länk till dem och andra informationskällor hittar du här till höger.

Byta värmekälla
Att byta värmekälla för att sänka boendekostnaden leder ofta till ombyggnad. När du byter uppvärmningssystem kan du också ansöka om energibidrag från staten. Detta gäller när du byter från direktverkande elvärme till uppvärmningssätt som är bättre ur miljösynpunkt. På Konsumentverkets, Regeringens, Länsstyrelsens och Boverkets webbplatser kan du läsa mer om energibidrag. 

Det är en fördel att anlita en firma som tar ansvar för hela bytet av värmekälla. Då har du en enda motpart att ställa krav på ifall det uppstår några problem. Byter du till exempelvis till bergvärme, är det borrare, elektriker och rörmokare inblandade. Mer information kan du hitta på konsumentverkets hemsida.

 

 

 
Senaste offerter

Använd offertsvar!

  • Enkelt och gratis
  • Mycket stort kontaktnät av proffs
  • För privatpersoner, företag eller myndigheter

Givande samarbete

Offertsvar.se samarbetar dels med Bosidan.se, Rotavdrag.se och Hushållstjänster.se, dels med en mängd hantverkare, tjänsteutövare och andra experter. Oavsett vilken tjänst du behöver kan du genom Offertsvar snabbt få kontakt med rätt företag, utan egen kostnad.

 

Annons