Välj språk

Välj Språk i listan för att få hela sidan översatt till ditt språk.

Skatteverket
Läs mer om skatteavdrag för ROT-avdrag på Skatteverkets hemsida.
Rotavdrag för företag och kunder
Förteckning över tjänster
Företagare
Företagare
Konsumentverket KO
Ladda hem standardavtal från konsumentverket.
Hantverkarformuläret 09 Allmäna bestämmelser vid rep & ombyggnad
Entreprenadkontrakt ABS 09 vid ny eller tillbyggnad
Ändringar och tilläggsarbeten ABS 09
Allmänna bestämmelser Entreprenad kontrakt ABS 09


Nyheter - Läs det senaste om tjänsteföretag här!
Färgade handdukstorkar från Pax
2011-06-09 09:42

 

PAX lanserar under våren 2011 färgade handdukstorkar som alternativ till kromade. Flera av PAX handdukstorkar levereras idag med tidsstyrning eller effektreglering och företaget fortsätter att utveckla produkter med fortsatt hög miljö- och energieffektivitet.

Värt att nämna är också att Pax är långt framme i den tekniska och miljöriktiga utvecklingen vad gäller handdukstorkar med energisparfunktioner, där handdukstorkar kan fullgöra sin uppgift – hålla handduken torr – utan att för den skull behöva stå på dygnet runt.

Med egen kärnkompetens tillverkar PAX fläktar, ventiler, handdukstorkar och oljefyllda elradiatorer. Stor kraft läggs på utveckling av moderna, energisnåla och högkvalitativa produkter med fokusering på design i nära kontakt med slutkunden. 

PAX produkter skapar inte bara bättre innemiljö, de skall dessutom belasta miljön så lite som möjligt vid drift, tillverkning och leverans. PAX miljöpolicy är ett löfte till kommande generationer!
Hjärtat i verksamheten finns i den sörmländska orten Hälleforsnäs (mellan Flen och Eskilstuna). Här finns både fabrik och huvudkontor. Företaget sysselsätter idag ett femtiotal personer.

Besök vår hemsida www.pax.se för mer informationPAX är certifierade enligt ISO 9001 och 14001. 2005 förvärvades PAX av Litorina Kapital www.litorina.se. Företaget omsätter ca 100 Mkr och har en årlig tillväxt på 15-20 % med en god lönsamhet.

 
Nyheter i nya plan- och bygglagen
2011-06-09 09:40

 

När du söker bygglov efter den 2 maj 2011 gäller den nya plan och bygglagen. Det innebär bland annat att du har rätt  att få ett besked på ditt bygglov inom tio veckor. Med den nya lagen blir kontrollsystemet tydligare. Förhoppningen är att detta kan leda till färre byggfel.

Kort om nya plan- och bygglagen

I den nya plan- och bygglagen finns det nyheter som gör det enklare och tydligare för dig som medborgare. När du söker t.ex. bygglov hos din kommun, ska du enligt den nya lagen få besked på din ansökan inom tio veckor. Ansökan ska vara komplett för att tio veckor ska räknas. Kommunen kan förlänga med ytterligare tio veckor. I beskedet om lov står det vem som är kontrollansvarig, om en sådan funktion behövs. Kontrollansvarig föreslås av byggherren. Beslutet om lov ska kunna vinna laga kraft på ett  tydligare sätt, vilket innebär att lovet gäller och det går inte att överklaga.

Tydligare byggprocess

När du bygger innebär det att du är byggherre. Du är alltid byggherre vare sig du själv utför arbetet eller låter någon annan utföra det åt dig. Som byggherre kommer du att eventuellt ha ett tekniskt samråd med kommunen. Innan samrådet upprättar du tillsammans med kontrollansvarig, en kontrollplan. Den kontrollansvarige är också med på samrådet. I kontrollplanen hittar du bland annat vilka kontroller som ska göras och vem som ska göra kontrollen. Den kontrollansvarige ska granska olika delar av det som byggs utifrån kontrollplanen. Den kontrollansvarige ska dokumentera sina besök på byggarbetsplatsen, för att förvissa sig om att bland annat kontrollplanen följs.

Avgifter

I samband med den nya lagen får kommunerna möjlighet att ta ut fler avgifter. Däremot får kommunen inte ta ut högre avgifter än vad den genomsnittliga kostnaden är för kommunen.

Planbesked

Om du vill göra en åtgärd som t.ex. kräver att kommunen tar fram en ny detaljplan eller att befintlig detaljplan ändras eller upphävs, kan du som privatperson få ett planbesked från kommunen. Kommunen ska ge besked inom fyra månader om de tänker inleda en planläggning 
eller inte.

Mer information

Om du vill få mer information om plan- och bygglagen  kan du besöka Boverkets webbplatser www.boverket.se och www.omboende.se. Den 2 maj 2011 publiceras mer nyheter på webbplatserna.

För mer information om vad som gäller i din kommun ska du vända dig till kommunens byggnadsnämnd eller motsvarande.

 
Fleur tvättställsblandare från Badex
2011-06-09 09:37

Badex exklusiva tillverkare Horus från Frankrike har nu kommit med en blandarnyhet med den roliga Fleur (blomma) med progressiv ventil och färgglada vredalternativ. Klicka gärna på länken för att se mer information om tvättställsblandaren och varianter. Med den progressiva ventilen kan både temperatur och flöde regleras med bara ett vred.

Fleur tvättställsblandare 60.731 med progressiv ventil, krom. Progressiv ventil innebär att blandningen av varmt/kallt vatten och flödet ökas successivt då vredet vrids. Alltså kan olika flöden och temperaturer väljas trotts att blandaren bara har ett vred.

Tvättställsblandaren kan beställas med vredet i olika färger.
UG - rött
RT - grönt
MB - gult
ME - mörkblått
NA - transparent
UR - ljusblått
Denna färgkod måste anges tillsammans med produktkoden 60.731 vid beställning. Även lösa vred kan beställas i efterhand och enkelt bytas ut. Vreden är tillverkade av transparent och färgad recine.

Blandaren kan även användas för bara en temperatur genom att det ena inloppet pluggas med medföljande stoppskruv.

Tvättställsblandaren passar i standard 30-35 mm hål och ansluts med standard tryckslang 3/8''.

Besök vår hemsida www.badex.se för mer information

 
Grillkåpa från Tovenco
2011-06-09 09:34

Bar BQ - grillkåpa för ditt kök i lägenhet och villa.

För lägenhet med centralventilation utrustad med dimbara ledlights 2-4x3W och motordrivet spjäll med timerfunktion.

Touchpanel på fronten för påslag av lampor och spjällfunktion.

Bar BQ finns även med 700 m3/h fläkt med halogenbelysning 2-4x20W med touchpanel på fronten.

Bar BQ finns som standard i väggmodell i 60-120 cm bredd i rostfritt utförande. Kan även fås i lackerat utförande.

Spiskåpan är installations- och inspektionsvänlig.

Besök vår hemsida www.tovenco.se för mer information.

 

 
«FörstaFöregående3637NästaSista»

Sida 36 av 37
Senaste offerter

Använd offertsvar!

  • Enkelt och gratis
  • Mycket stort kontaktnät av proffs
  • För privatpersoner, företag eller myndigheter

Givande samarbete

Offertsvar.se samarbetar dels med Bosidan.se, Rotavdrag.se och Hushållstjänster.se, dels med en mängd hantverkare, tjänsteutövare och andra experter. Oavsett vilken tjänst du behöver kan du genom Offertsvar snabbt få kontakt med rätt företag, utan egen kostnad.

 

Annons