Välj språk

Välj Språk i listan för att få hela sidan översatt till ditt språk.

Skatteverket
Läs mer om skatteavdrag för ROT-avdrag på Skatteverkets hemsida.
Rotavdrag för företag och kunder
Förteckning över tjänster
Företagare
Företagare
Konsumentverket KO
Ladda hem standardavtal från konsumentverket.
Hantverkarformuläret 09 Allmäna bestämmelser vid rep & ombyggnad
Entreprenadkontrakt ABS 09 vid ny eller tillbyggnad
Ändringar och tilläggsarbeten ABS 09
Allmänna bestämmelser Entreprenad kontrakt ABS 09


Trivselhus inför totalentreprenad
2011-06-09 08:42

 

Att bygga ett hus är en av de viktigaste affärer du gör i livet. Huset ska ha rätt design och kvalitet, men trygghetskänslan ska vara lika självklar. Många husköpare som själva agerar byggherre upplever en känsla av utsatthet och tycker det känns jobbigt med ett så stort ansvar. Därför tar nu Trivselhus steget att fullt ut erbjuda alla kunder att bygga med totalentreprenad.

Totalentreprenad innebär i korthet att kunden enbart har Trivselhus som avtalspart, både i egenskap av husleverantör och entreprenör. Trivselhus åtar sig hela ansvaret för husleveransen och för entreprenadens utförande, inklusive allt samordningsansvar och arbetsmiljöansvar.

"Vi har lyssnat på våra kunder och tagit fasta på vad de berättar", förklarar Andreas Ek, VD på Trivselhus. "Det här är vårt sätt att gå dem till mötes och göra det enklare för dem att känna sig trygga i det som ofta är ett av livets största projekt: byggandet av det egna huset."

Peter Nilsson, ordförande hos Trivselhus och VD på Södra Timber, är väldigt entusiastisk. "Det ligger helt i linje med hur vi vill att alla Södra-relaterade projekt ska uppfattas," säger han: "konsumenttillvända, kvalitetsmedvetna och ansvarstagande. Att erbjuda totalentreprenad gör Trivselhus till en föregångare inom hela småhusbranschen."

 

 

 


För mer information, kontakta gärna:
Andreas Ek, VD, tfn: 0707-23 19 05
Peter Nilsson, styrelseordf och VD Södra Timber, tfn: 070-315 09 27

 

Trivselhus är en av Sveriges ledande tillverkare av enfamiljsvillor i trä och en del i skogsindustrikoncernen Södra. Med fokus på hög kvalitet i kombination med innovativ design skapar vi dagligen unikt anpassade hem.

 

 

 
Senaste offerter

Använd offertsvar!

  • Enkelt och gratis
  • Mycket stort kontaktnät av proffs
  • För privatpersoner, företag eller myndigheter

Givande samarbete

Offertsvar.se samarbetar dels med Bosidan.se, Rotavdrag.se och Hushållstjänster.se, dels med en mängd hantverkare, tjänsteutövare och andra experter. Oavsett vilken tjänst du behöver kan du genom Offertsvar snabbt få kontakt med rätt företag, utan egen kostnad.

 

Annons